Tid för dig

Mer tid för det du tycker om

Serfino är ett serviceföretag som ger dig all den hjälp du behöver i vardagen genom din egen kontaktperson. Våra kockar tillreder delikata måltider till vardag och fest, våra ärende- och assistenttjänster sköter löpande ärenden i vardagen, våra barnskötare och lärare tar hand om dina barns välbefinnande och skolframgång, våra hemvårdare tar hand om ditt hem och våra renoverare kan stå till tjänst med mindre reparationer i hemmet.

Din personlig tid är värdefullt, använd den till det som är mest viktigt och betydelsefullt för dig. Låt oss ta hand om resten.

Follow us on Instagram