Time to focus on business and leisure

Desinficerande städning


Det finns stunder då man behöver en hög nivå av hygien och rengöring. Desinficerande städning kan göras på specifika områden som behöver en djuprengörning men också för hela huset eller lägenheten. Vår personal tar alla nödvändiga steg för att åstadkomma den högsta möjliga hygiennivån. Utrustningen planeras individuellt.

Vid behov använder vi skyddsutrustning av mycket hög kvalité och standard. Användning av skyddshandskar, noggrann handtvätt samt desinficering av händerna ingår automatiskt i vår verksamhet. Vår personal är välutbildad i användningen av skyddsutrustning. Vi följer noggrant myndigheternas instruktioner gällande skyddsutrustning.

Vi är nöjda bara med bästa möjliga resultat.
Desinficerande all inclusive städning 55 €/h (inkl. moms. 24%).
En gång per månad eller sällan 60€/h (inkl. moms. 24%).
Vi leverar all städnings redskap och material till er.