Time to focus on business and leisure

Privat distansundervisning


Vi erbjuder en personlig distansutbildning för barn och unga med hjälp av video och personligt planerade undervisningsstrategier för distansinlärning. Vi har en kundorienterad och flexibel syn på att designa undervisningen för varje familjs individuella behov. Vi vill försäkra ett gott välmående för ert barn genom att stödja deras utveckling och inlärning.

Vårt mål är att ha undervisning på ett sätt där vi identifierar varje elevs individuella styrkor och utnyttjar dessa styrkor i inlärningen. Våra lärare hjälper era barn med skoluppgifter samt med inlärning generellt. Inlärningen kan vara för alla skolämnen eller bara för ett specifikt ämne.

Med våra lärares hjälp kan ni försäkra att ert barn får det rätta stödet för att lyckas i skolgången. Alla våra lärare har bakgrund i pedagogiska studier.

Privat distansundervisning från 75 €/h (inkl. moms. 24%).
Se mer här.