Time to focus on business and leisure

Privat eftermiddagsundervisning


Vi vill försäkra barnens välmående och hjälpa er att stöda deras utveckling. Vi erbjuder ert barn en möjlighet att få tillbringa tilltänkt pedagogisk kvalitetstid med en bekant vuxen.

Tanken är ändå inte att eftermiddagsundervisningen innebär att skoldagen fortsätter efter att ert barn kommit hem från skolan. Det är viktigt för oss att ditt barns unika styrkor tas i beaktande, vi kan och vill från vår sida stöda deras tillväxt. Vardagen kan vara fullpackad och stressig för föräldrar, och därför hjälper våra lärare gärna era barn med till exempel hemläxor.

Eftermiddagsundervisning från och med 75 €/h (inkl. moms. 24%).